Promocja atrakcji Gminy Walim wśród wrocławskich nauczycieli

12 marca we Wrocławiu, w Zespole Szkół Gastronomicznych, odbyła się konferencja edukacyjno-turystyczna dla nauczycieli wrocławskich szkół i przedszkoli.
Była to  znakomita sposobność do prezentacji walorów Gminy Walim.  Przedstawione zostały nasze atrakcje turystyczne,  a także  oferta edukacyjna  dla grup szkolnych. Przedstawiciele wrocławskiej oświaty obejrzeli film promujący Sztolnie Walimskie oraz Zamek Grodno. Ponadto otrzymali ulotki promocyjne, foldery oraz ofertę edukacyjną skierowaną do grup szkolnych. Ponadto  2 kwietnia br.50-osobowa grupa dyrektorów odwiedzi Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie, aby osobiście przekonać się, że Gmina Walim – Kraina Sowiogórskich Tajemnic to piękne miejsce i warto do nas wysyłać uczniów swoich szkół na wiosenne wycieczki.
Organizatorem spotkania był Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

2334