Owocne konsultacje

23 października 2013 odbyły się w Walimiu w sprawie uchwalenia na rok 2014 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie w Walimiu było pierwszymi na terenie Powiatu Wałbrzyskiego konsultacjami , teraz kolej na pozostałe Gminy.

IMG_6273 IMG_6274 IMG_6275 IMG_6276 IMG_6277 IMG_6278