Nauczycielskie study tour w Gminie Walim

Dyrektorzy wrocławskich szkół w dniu 2 kwietnia br., w ramach study tour, zwiedzili Zamek Grodno oraz Sztolnie Walimskie. Program wyjazdu zakładał pokazanie atrakcji turystycznych gminy Walim, jako interesujących historycznie i edukacyjnie miejsc wycieczek szkolnych. Grupę oprowadził regionalista Łukasz Kazek.