W Walimiu działa Klub Integracji Społecznej.

Klub Integracji Społecznej Muflon rozpoczął działalność w dniu 5 kwietnia br., przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, realizowany przez Fundację „ Merkury” z siedzibą
w Wałbrzychu.
Projekt jest skierowany do kobiet w wieku 18-59 oraz mężczyzn 18-64, bezrobotnych ( III profil )
lub osób biernych zawodowo ( nie zarejestrowanych w PUP ), które spełniają minimum jedno
z poniższych kryteriów:
– są niepełnosprawne,
– wychowują niepełnosprawne  dzieci,
– posiadają wykształcenie maksymalnie gimnazjalne,
– mają trudności po opuszczeniu Zakładu Karnego,
– korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
– wychodzą z uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.
W ramach Klubu Integracji Społecznej, 12 osób z Gminy Walim w ciągu 6 miesięcy będzie mogło skorzystać z udziału w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym, doradcą zawodowym, poszerzą swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze i rodzicielskie.  Wszyscy uczestnicy wezmą udział w kursie pierwszej pomocy, będą uczestniczyli w zajęciach klubowych oraz w piknikach integracyjnych. Przejdą cykl szkoleń zawodowych, ukierunkowanych według indywidualnych predyspozycji i preferencji każdego uczestnika, popartych opinią doradcy zawodowego. Zwieńczeniem działań Klubu Integracji Społecznej Muflon, będzie możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, w ramach
3-miesięcznego stażu zawodowego finansowanego przez Fundację.
Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników projektu.

tekst:  Katarzyna Borowiec
OPS Walim