BARDZO WYSOKA „GÓRA GROSZA”

Uczniowie PSP im.Janusza Korczaka w Jugowicach, po raz kolejny udowodnili wielkość swoich serc. W ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo Twój Dom, zebrali rekordową, jak do tej pory, kwotę około 400 zł, utworzoną głównie przez monety o nominałach :1 gr, 2gr i 5gr. W tym roku szkolnym, zbiórka trwała od 27.01.2014 do 14.02.2014.

  Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, placówek pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki tej akcji uczniowie uczą się podstawowych zasad humanizmu oraz otwartości na cudze nieszczęście. Ponadto, mogą uświadomić sobie, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Samorząd Uczniowski- inicjator akcji w naszej szkole, spędził wiele godzin na przeliczeniu zebranej w tym roku, bardzo wysokiej „Góry Grosza”. Spośród klas młodszych, największą sumę pieniędzy, w przeliczeniu na jednego ucznia, zebrała klasa IIb. Natomiast w grupie klas IV-VI, zwycięstwo przypadło klasie IV. Oba zespoły klasowe otrzymały atrakcyjne nagrody.

IMG_0313 IMG_0314 IMG_0317

Samorząd Uczniowski