Jubileusz 91 urodzin Pana Józefa Gabryjelewskiego

Zwyczaj urodzinowych odwiedzin “dziewięćdziesięciolatków”, czyli osób urodzonych przed 1925 rokiem, pojawił się na terenie naszej gminy w czerwcu bieżącego roku. Dotychczas wizytowaliśmy u 16 Jubilatów, poznając przy tej okazji wiele ciekawych i zaskakujących historii dotyczących naszej gminy.

W dniu wczorajszym, 29 grudnia 2014 roku odwiedziliśmy kolejnego – 17 Jubilata – pana Józefa Gabryjelewskiego, Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – koło Walim, świętującego 91 rocznicę urodzin.

Wójt Gminy Walim Adam Hausman, wręczając list gratulacyjny, złożył Panu Józefowi najserdeczniejsze powinszowania, a także życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia w zdrowiu oraz samych szczęśliwych chwil w otoczeniu rodziny. Sekretarz Gminy Aleksandra Ignaszak, dołączając się do życzeń, wręczyła naszemu Jubilatowi bukiet kwiatów oraz  słodki upominek.

Chwile spędzone z Panem Gabryjelewskim, w gronie najbliższej rodziny, umożliwiły nam poznanie kolejnych wspaniałych opowieści dotyczących życia Pana Józefa. Tymi niezwykle interesującymi wiadomościami  postanowiliśmy się w skrócie podzielić.

Józef Gabryjelewski przyszedł na świat 29 grudnia 1923 roku w Hornostaiszkach na Wileńszczyźnie. Wychowywał się wspólnie z sześciorga rodzeństwem – jedną siostrą oraz  pięcioma braćmi. Rodzice naszego Jubilata pracowali na roli w majątku ziemskim. Pan Józef  całe swoje dzieciństwo oraz wczesny okres młodzieńczy także przepracował w owym majątku w Hornostaiszkach. W 1944 roku został powołany do II Armii Wojska Polskiego. Jak sam wspomina wraz z kompanami, pieszo przeszedł cały szlak II Armii WP. Przemierzył tereny od Niewodnici Kościelnej  do Berlina, goszcząc w większości miast Polski. Po zakończeniu wojny, wraz ze swoim  pułkiem, został skierowany do walk z ukraińskimi bandami powstańczymi, by w 1947 roku ostatecznie doczekać się demobilizacji. Wówczas za namową brata Wacława, który jako pierwszy sprowadził się  do ówczesnego Łokietka,  przybył do Walimia. Początkowo, jako osadnik wojskowy wykorzystując przysługujące mu prawo wyboru miejsca zamieszkania, osiadł wspólnie z kolegami z wojska w domu jednorodzinnym, który obecnie znajduje się na ul. Królowej Jadwig, by ostatecznie zamieszkać na ul. Tadeusz Kościuszki. Tak rozpoczęła się historia życia pana Józefa w naszej gnimie.  To właśnie w Walimiu znalazł “dach nad głową” oraz zatrudnienie w byłych Zakładach Lniarskich, gdzie pracując na “Bielniku” doczekał się zasłużonej emerytury. Spotkał tu także wybrankę swojego serca – panią Janinę, z którą w 6 czerwca 1948 roku zawarł związek małżeński.

Pan Józef do dnia dzisiejszego jest osobą niezwykle aktywną, pogodną i towarzyską. Zawsze skorą do żartów i rozmów. Należy do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – koło Walim, gdzie pełni zaszczytną funkcje Prezesa.

Wspólnie z żoną Janiną, zmarłą w 2015 roku, wychował dwie córki: Barbarę i Elżbietę.

Doczekał się także: wnuczki Magdaleny oraz dwóch wnuków Krzysztofa i Janusza, a także trzech prawnuczek: Niny, Lidii i Poli.

Jeszcze raz życzymy naszemu Jubilatowi co najmniej 150 lat!

DSC_3022 DSC_3025 DSC_3026 DSC_3032 DSC_3036 J.Gabryjelewski