Walimskie stypendystki

Uczennice klasy I – Oliwia Tamioła i Justyna Sobczyńska zostały stypendystkami Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywania Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z tym gimnazjalistki otrzymują przez cały rok szkolny 2012/2013 stypendium naukowe.

Gratulujemy!