„SUMA RZECZY MAŁYCH, CZYNI RZECZ WIELKĄ”

Zgodnie z powyższą sentencją, po raz kolejny  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach przystąpiła do akcji „Góra Grosza”, której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcję koordynował Samorząd Szkolny, pod pieczą opiekuna – pani Angeliki Jaśkiewicz, a w zbiórce wzięli udział uczniowie klas I-VI.

W ogłoszonym konkursie na najbardziej hojną klasę, w kategorii I-III zwyciężyła kl. Ia , która zebrała 71,80 zł (4,48 zł na jednego ucznia), natomiast wśród uczniów klas starszych zwyciężyła kl. V, gromadząc 299, 86 zł (11,10 zł na jednego ucznia!). XV edycja zbiórki okazała się być rekordową w tej szkole, ponieważ łącznie uzbierano 914, 52 zł (w monetach), czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Dzięki takim akcjom, poza wymiarem finansowym,  osiągany jest także efekt wychowawczy, bowiem uczniowie są uświadamiani o tym, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudniej sytuacji życiowej. Uczniowie mają  również okazję do przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia na szczytny cel. Nie bez znaczenia jest także efekt prestiżowy, ponieważ mała szkoła dołącza do wielkiej ogólnokrajowej inicjatywy.

Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce serdecznie dziękujemy, zwycięskim klasom gratulujemy oraz deklarujemy gotowość na udział w kolejnej edycji „Góry Grosza”.

      Samorząd Szkolny