ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Walim zawiadamia, że w dniu 27 marca 2015 r. Rada Gminy  Walim podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.

ZAWIADOMIENIE O NOWYCH STAWKACH