Turystyka wspólna sprawa

tury

 ZAPROSZENIE

 

W związku z faktem, że turystyka jest jedną z najbardziej efektywnych pod względem dochodów gałęzi gospodarki na terenie Gminy Walim a jej rozwój stwarza znaczne możliwości ożywienia gospodarczego gminy, działania na rzecz promocji i rozwoju szeroko rozumianej turystyki stanowią żywotny interes wszystkich.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki w naszej gminie na  spotkanie organizowane w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych. Spotkanie odbędzie się 17 lutego o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2. 

Wójt Gminy Walim

/-/ Adam Hausman