List Intencyjny podpisany!

 SONY DSC

Dnia 5 marca 2012 roku Grupa Programowa ds. Rozwoju Turystyki (GPRT) podpisała List Intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju szeroko rozumianej turystyki w Gminie Walim.

Głównym zadaniem Grupy Programowejds. Rozwoju Turystyki będzie wyznaczanie kierunków działań i celów strategicznych oraz ocena ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem:1)       organizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych (udział w krajowychi zagranicznych targach turystycznych, opracowanie wydawnictw promocyjnych, organizacja imprez);2)       współpracy w zakresie rozwoju produktów turystycznych;3)       tworzenia wizerunku Gminy Walim i jej atrakcji turystycznych;4)       działania na rzecz zwiększenia liczby spotkań organizowanych w Gminie Walim, oraz wydłużenia czasu pobytu turystów, poprzez zaproponowanie im atrakcyjnego programu turystycznego;

5)       zapewnienia profesjonalnego doradztwa dla osób, instytucji i innych podmiotów planujących pobyty turystyczne;

6)       prowadzenia kalendarium wydarzeń w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury turystycznej w Gminie Walim;

7)       współpracy z branżą turystyczną, środowiskiem naukowym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym, turystycznym;

8)       pośredniczenia pomiędzy organizacjami, stowarzyszeniami i innymi zainteresowanymi organizacją pobytów turystycznych, konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów na terenie Gminy Walim.

DSC08777

Stronami Listu Intencyjnego są:

1. Gmina Walim – reprezentowana przez Wójta Gminy Walim – Adama Hausmana

2. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – reprezentowane przez Dyrektora SIK – Zbigniewa Wojcieszaka

3. MIRAMAR Sp. z o. o. „Gościniec Nowa Wioska” – reprezentowana przez Mariusza Bogdańskiego

4.  GEOVITA w Jugowicach – reprezentowana przez Ewę Bochenek

5. AUSTERIA KROKUS Spółdzielnia Socjalna – reprezentowana przez Grzegorza Szwaję

6.  CB SIRBUD D. Sip D. Barańska – reprezentowane przez Dorotę Barańską

7. PAŁAC JUGOWICE Sp. z o. o. – reprezentowany przez Magdalenę Batlej

8. Karczma Góralska Dziećmorowice – reprezentowana przez Andrzeja Pola

9. FREGATA Restauracja i Pokoje Gościnne – reprezentowana przez Jacka Tomaniewskiego

10. HOTEL BORYS – reprezentowany przez Macieja Łobejko

11. Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich – reprezentowane przez Halinę Miernik

12. Pensjonat „Biała Sowa” – reprezentowany przez Andrzeja Miernik

13. Gospodarstwo Agroturystyczne „Michałówka” – reprezentowane przez Jacka Frątczaka

14.   Ośrodek Wypoczynkowy „Na Stoku” Bartek – Tour Sp. z o.o. – reprezentowany przez Wiktora Rehlisa

15. Ośrodek Wypoczynkowy „Rzeczka” – reprezentowane przez Jacka Mikołajczaka

Prowadząca spotkanie Pani Aleksandra Ignaszak zgodnie z treścią podpisanego listu zaproponowała, aby grupa wyłoniła ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Ze strony GPRT padła propozycja, aby przewodnictwo było rotacyjne. Na Przewodniczącego został zaproponowany reprezentant „Fregaty” Pan Jacek Tomaniewski, natomiast na Wiceprzewodniczącego Wójt Gminy Walim Pan Adam Hausman. Zgłoszeni Kandydaci wyrazili swoją zgodę na objęcie ww. funkcji. Członkowie PGRT w głosowaniu jawnym podjęli jednogłośną decyzję, i tak: Pan Jacek Tomaniewski  – został wybrany na Przewodniczącego GPRT a  Pan Adam Hausman – na Wiceprzewodniczącego GPRT.

Wyżej wymienione osoby będą pełniły swoje funkcje przez kolejne 6 miesięcy.

Pan Jacek Tomaniewski zaproponował, aby następne robocze spotkanie odbyło się dnia 21.03.2012 o godz. 10.00 we Fregacie (Zagórze Śląskie), na które zapraszamy wszystkich chętnych chcących przyłączyć się do działania na rzecz rozwoju turystyki.

Wójt Gminy Walim zaproponował, że na kolejnym spotkaniu przedstawi projekt mapki Gminy Walim wraz z jej atrakcjami i podmiotami GPRT.

 

Przygotowała:

Ewa Jurczewska