Nasi dzielnicowi

Dzielnicowy to policjant, który zajmuje się bezpieczeństwem na obszarze Twojego miejsca zamieszkania.

aspirant Krzysztof Tobiaszasp. Krzysztof TOBIASZ

tel. 74 8456317 służbowy 74 84 20 500