Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Walim

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Walim

14.06.2022
print

14 czerwca 2022 r., podczas XXXIX Sesji Rady Gminy, Radni Gminy Walim jednogłośnie  udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Walim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rada gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Walim za 2021 rok, uznając, że przedstawione sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Walim w 2021 r. realizowany był prawidłowo.

Potwierdzone to zostało uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Wójtowi Gminy Walim absolutorium.

W trakcie sesji przeprowadzono również debatę nad raportem o stanie gminy.  Na podstawie raportu radni przyjęli uchwałę o wotum zaufania dla Wójta Gminy Walim.

print