Będzie nowy chodnik w Olszyńcu (Podlesie).

Będzie nowy chodnik w Olszyńcu (Podlesie).

11.08.2020
print

Gmina Walim rozpoczęła nową inwestycję pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Olszyniec (Podlesie) w ciągu drogi powiatowej 3358D”.  W ramach realizacji robót powstanie 235 mb chodnika z kostki brukowej betonowej. Przy remontowanym odcinku drogi wykonane zostaną także zjazdy indywidualne do posesji, a istniejący rów przebudowany zostanie na kanalizację deszczową.
Planowany koszt inwestycji to kwota prawie 139 tys. zł, z czego 50 tys. zł, w ramach zawartego porozumienia, dofinansuje Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Walim.

print