Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

20.11.2020
print

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” – Jan Paweł II

Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego  jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.
Praca socjalna to profesjonalna działalność wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedzialności, wrażliwości i zrozumienia dla ludzkich słabości. Każdego dnia, z dużym zaangażowaniem i ofiarnością, pracownicy socjalni  pochylają się nad ludzkimi dramatami, udzielając wsparcia w codziennym życiu naznaczonym przez przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, chorobę i bezradność. Służba społeczna jest szlachetną misją, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi, daje im  poczucie bezpieczeństwa i wiary w lepszą przyszłość oraz wyposaża w narzędzia niezbędne do samodzielnego życia.

Wójt Gminy Walim Adam Hausman wraz z Sekretarz Gminy Aleksandrą Ignaszak, jak co roku,  uczcili święto naszych gminnych pracowników socjalnych. Na ręce Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu, Pani  Katarzyny Borowiec złożyli  list gratulacyjny oraz tort, w ten sposób dziękując naszym pracownikom socjalnym za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych, niełatwych obowiązków, na rzecz drugiego człowieka.

Dzień Pracownika Socjalnego

print