EDUKACJA I PROFILAKTYKA

EDUKACJA I PROFILAKTYKA

22.05.2019
print

     W PSP im. J. Korczaka w Jugowicach w myśl zasady, że najlepsze co można zrobić w obszarze profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa  to wyposażać w wiedzę, edukowaliśmy przedszkolaków, uczniów, rodziców i nauczycieli.

Najpierw do przedszkolaków i uczniów klas I-III na zaproszenie pedagoga szkolnego- A. Jaśkiewicz przybyli policjanci prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, aby przeprowadzić zajęcia związane z promowaniem właściwego zachowania się dzieci w stosunku do obcych zwierząt, a także porozmawiać o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Dzięki przewodnikom psów i obecności czworonoga dzieci nauczyły się jak postępować ze zwierzętami, których nie znają, a każdego dnia mogą napotkać na ulicach swoich miejscowości. Policjanci zaprezentowali jak w pewnym stopniu zneutralizować lub zapobiec pogryzieniu przez agresywnego psa. Pokazali także pozycję jaką należy przyjąć w sytuacji zagrożenia. Funkcjonariusze przypomnieli także zasady właściwego spędzania czasu wolnego w domu oraz na podwórku oraz poruszyli  temat  ostrożności  w kontaktach z obcymi osobami i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Uczniowie klas starszych z kolei wzięli udział w warsztatach, dotyczących narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, przeprowadzonych przez certyfikowanego terapeutę uzależnień – p. Krzysztofa Matusiaka. W zajęciach o tej samej tematyce wzięli także udział rodzice i nauczyciele. O ile ci pierwsi- młodsi głównie pracowali nad uświadomieniem, w jakich sytuacjach i z jakich powodów sięga się po narkotyki, jakie są skutków uzależnienia, trenowali  umiejętność radzenia sobie z presją rówieśników i bycie asertywnym, o tyle dorośli dowiedzieli się jakie zachowania dziecka powinny wzbudzić ich czujność i niepokój oraz w jaki sposób radzić sobie z rozpoznanym problemem np.: uzależnieniem od sprzętu elektronicznego.

Ten sam temat pojawił się także na jednym ze spotkań  „Szkoły dla Rodziców”, zorganizowanej w naszej placówce w okresie marzec- maj. Zajęcia wspólnie prowadzone przez pedagogów z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wałbrzychu i pedagoga szkolnego  dedykowane były rodzicom, w celu odbycia przez nich treningu umiejętności wychowawczych, pozyskania wiedzy na temat potrzeb rozwojowych ich dzieci, sposobu spędzania czasu w sposób kreatywny oraz współczesnych zagrożeń społecznych.

Wszystkie z wymienionych form oddziaływań profilaktycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców, co tylko utwierdziło w przekonaniu, że są bardzo potrzebne i że podnoszenie świadomości ma moc sprawczą.

print