Grupa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Turystyki na Zamku Grodno

Grupa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Turystyki na Zamku Grodno

10.02.2020
print

W niecodziennej atmosferze średniowiecznego Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim procedowała drugie spotkanie Grupa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Turystyki, działająca w ramach porozumienia samorządów subregionów: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, których przedstawiciele podpisali „DEKLARACJĘ SUDECKĄ”. W ramach przedmiotowego porozumienia zostało powołanych kilka grup roboczych. Do zadań grup roboczych należy między innymi merytoryczna i koncepcyjna praca w zakresie tematów, stanowiących przedmiot działania grupy. Grupy mają być wsparciem dla samorządów oraz stanowić możliwość do wymiany dobrych praktyk.

Do Zamku Grodno Grupę ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Turystyki zaprosiła jej przewodnicząca Aleksandra Ignaszak – sekretarz Gminy Walim. Poza najważniejszym punktem spotkania, tj. określeniem planu pracy grupy, członkowie grupy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych wystąpień zaproszonych gości.

Profesor Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Koordynator ds. programów B+R, specjalizujący się między innymi w innowacji i współpracy z gospodarką, przedstawił przyszłościowe obszary specjalizacji rozwojowych. Przytoczył kilka pomysłów i projektów realizowanych w Sudetach w formule horyzontalnej, do których należą: Zielone Sudety (w ramach koncepcji Zielonej Doliny), Klaster Wołowina Sudecka, produkcja wyrobów z biopolimerów, Klaster Polski Bazalt, Pstrąg Sudecki oraz Dolnośląskie Folwarki.

Pan Krzysztof Pokorny, Prezes Zarządu wrocławskiej spółki Euroimpex, specjalizującej się w nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych dla firm, edukacji i administracji, bardzo ciekawie przedstawił działania z zastosowaniem technologii przekazywania informacji. Członkowie grupy poznali  chmurowe oprogramowanie edukacyjne Documaster Campus, które umożliwia bezpieczne zarządzanie i dzielenie się wiedzą online, a także integruje urządzenia, takie jak między innym urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy, tablety.

Prezes Zarządu Krzysztof Brzozowski, ze Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy, zainicjował grupę do propagowania stosowania technologii energooszczędnych w gminach. Stowarzyszenie specjalizujące się w innowacyjnych i nowych technologiach, energii odnawialnej, budownictwie energooszczędnym, służy w swojej działalności turystyce i rozwojowi lokalnemu. Dzięki wystąpieniu Prezesa, członkowie grupy zapoznali się z wieloma przedsięwzięciami z zakresu działalności stowarzyszenia, realizowanymi z powodzeniem w wielu gminach.

Tomasz Pająk – specjalista ds. inicjatyw gospodarczych w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, członek Zespołu Projektów Innowacyjnych w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park z Wałbrzycha, przybliżył zebranym charakter działalności Agencji.

Członkowie grupy, po wystąpieniach zaproszonych gości, postanowili w dalszej kolejności spotkań wymieniać się dobrymi praktykami samorządów a także identyfikować ich problemy, dzielić się doświadczeniami, sprawdzonymi rozwiązaniami.

Relacje pomiędzy członkami grupy,  zbudowane dzięki inicjatywie powołania Grupy ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Turystyki, z pewnością pozwolą na merytoryczną i koncepcyjną pracę w zakresie tematów, stanowiących przedmiot działania grupy.

Następne spotkanie Grupy ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Turystyki odbędzie się w Świdnicy.

 

print