Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

28.12.2020
print

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że od dnia 01.01.2021 roku mieszkańcy Gminy Walim będą zobowiązani zbierać odpady wszystkich frakcji na nieruchomości. Trwa wyposażanie  nieruchomości  w pojemniki na odpady zmieszane i pojemniki na odpady bio. Pozostałe frakcje odpadów, czyli plastik i metale, papier, szkło, będą zbierane do kolorowych worków, które dostarczy firma odbierająca odpady. Odpady do worków będą zbierać mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i budynków, w których znajduje się do trzech wydzielonych lokali mieszkalnych. Pozostałe budynki (cztero lub więcej lokalowe) zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady komunalne w dodatkowe pojemniki przeznaczone na frakcje odpadów: plastik i metal, szkło, papier.

Przypominamy, że worki dostarczy firma odbierająca odpady, będą one również dostępne  w Urzędzie Gminy Walim i u sołtysów. Co najważniejsze – odpady będą odbierane tylko w oznakowanych workach! Worki z odpadami segregowanymi należy wystawiać nie wcześniej niż na 1 dzień przed datą odbioru wyznaczonej frakcji, obok pojemników na odpady zmieszane.

Przedstawiamy  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 Gmina Walim – do pobrania 

 

print