Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Walim – aktualizacja

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Walim – aktualizacja

07.10.2021
print

Wójt Gminy Walim informuje, że ostateczny czas na zgłoszenie sposobu ogrzewania ustalono do 30 czerwca 2022. Dotyczy to tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021.
Jeśli urządzenie grzewcze zostało zainstalowane i uruchomione w budynku po tej dacie, zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Obowiązkowi zgłoszenia źródła ciepła podlegają właściciele oraz zarządcy nieruchomości. Dotyczy on źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania budynku mieszkalnego, użytkowego oraz użyteczności publicznej.

Termin ten jest ostateczny i po jego upływie w przypadku braku złożenia deklaracji grozić będzie kara grzywny.

Link do ankiet >> http://www.dobrebudynki.pl/

 

Wójt Gminy Walim przypomina o obowiązku złożenia ankiet, dotyczących wykazania źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

UWAGA!!!

Termin składania ankiet, dotyczących źródeł ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych, został przedłużony do 15 lutego 2022 r.

 


Szanowny Mieszkańcu!

W związku z obowiązkiem składania ankiet oraz nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji) powstała również możliwość składania ankiet w systemie online.

Link do ankiet >> http://www.dobrebudynki.pl/


 

Informacje zawarte w ankietach są niezbędne do osiągnięcia dwóch celów.

Pierwszy cel wynika z podjętych przez Gminę Walim działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków.
Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).
Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.
W związku z powyższym wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2021r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • do Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 – kancelaria
  • e-mailem na adres: urzad@walim.pl; ( skan podpisanego dokumentu)
  • Platformą E-puap
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Walim ul .Boczna 9, 58 – 320 Walim;

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 74 8494 353

Powyższe informacje nie będą udostępniane publicznie oraz osobom trzecim.

Ankieta budynki jednorodzinne

Ankieta budynki użyteczności publicznej

Ankieta budynki wielorodzinne

 

Foto:Pixabay

print