Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Walim

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Walim

07.10.2021
print

Wójt Gminy Walim przypomina o obowiązku złożenia ankiet, dotyczących wykazania źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
Informacje zawarte w ankietach są niezbędne do osiągnięcia dwóch celów.
Pierwszy cel wynika z podjętych przez Gminę Walim działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków.
Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).
Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.
W związku z powyższym wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2021r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • do Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9 – kancelaria
  • e-mailem na adres: urzad@walim.pl; ( skan podpisanego dokumentu)
  • Platformą E-puap
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Walim ul .Boczna 9, 58 – 320 Walim;

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 74 8494 353

Powyższe informacje nie będą udostępniane publicznie oraz osobom trzecim.

Ankieta budynki jednorodzinne

Ankieta budynki użyteczności publicznej

Ankieta budynki wielorodzinne

 

Foto:Pixabay

print