Jak się spisać w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Jak się spisać w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

16.10.2020
print

Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada 2020 r. i przeprowadzany jest  w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Dla tych rolników, którzy jeszcze nie wypełnili tego obowiązku, ponownie przypominamy   metody spisu .

Rolniku, pamiętaj Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy!

print