„Jesteśmy już uczniami…”

„Jesteśmy już uczniami…”

14.10.2020
print

14 października 2020r., czyli w Dniu Edukacji Narodowej, tradycyjnie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu odbyło się uroczyste pasowanie pierwszaków na ucznia. W tym, trochę dziwnym, pandemicznym czasie, przebiegało ono odrobinę inaczej niż zwykle. Na hali sportowej nie zebrała się, jak zawsze, cała społeczność uczniowska, a tylko przedstawiciele poszczególnych klas. Wśród gości – tylko rodzice dzieci oraz dyrekcja szkoły, wójt Gminy Walim pan Adam Hausman uczestniczył w naszej uroczystości zdalnie. Wszystko odbywało się oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym – z zachowaniem dystansu, w maseczkach oraz z dezynfekcją rąk przed wejściem na halę. Jedynie bohaterowie tego dnia podchodzili do wszystkiego bardzo naturalnie – z radością, z entuzjazmem i pełnym zaangażowaniem. Początek uroczystości to krótki egzamin dla pierwszaków – z wiedzy o Polsce, o szkole, o patronach naszej szkoły. Był to także mały popis umiejętności pierwszaków na temat tego, jak należy zachowywać się w szkole oraz ze znajomości zasad poruszania się w ruchu drogowym. Uczniowie klasy pierwszej, którzy uczą się dwóch języków obcych – języka angielskiego i języka niemieckiego, zaśpiewali w tych językach piękne piosenki.  W kolejnym etapie nastąpiło uroczyste ślubowanie, które przeprowadziła wychowawczyni klasy pani Mirosława Zbroniec, a następnie dyrektor szkoły, pani Małgorzata Jarczok, pasowała ogromnym ołówkiem pierwszaków na uczniów. Każdy uczestnik uroczystości zostawił odcisk swoich palców w Księdze Pierwszaków i otrzymał wspaniały pamiątkowy medal. A potem na naszych bohaterów spadł deszcz prezentów i upominków – od wójta Gminy Walim, od rodziców, od starszych kolegów. Zakończenie uroczystości – to miłe, słodkie spotkanie, które przygotowali rodzice. Wszystkim pierwszakom życzymy powodzenia w szkolnym życiu, dużo sukcesów i radości w zdobywaniu wiedzy, spełnienia marzeń oraz wielu wspaniałych przyjaciół wokół siebie. Nie zapominamy także, że dziś jest święto nauczycieli. Z tej okazji, dzieci, młodzież, przyjaciele szkoły złożyli nauczycielom moc życzeń, przede wszystkim zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dlatego też, Dyrekcja  Nauczycieei i Pracownicy  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu składają serdeczne podziękowania:
Pani Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej  oraz Panu Tomaszowi Siemoniakowi – Posłom na Sejm RP, Pani Agnieszce Kołacz-Leszczyńskiej –  Senator RP, Panu Adamowi Hausmanowi – Wójtowi Gminy Walim, Pani Zuzannie Bodurka – Przewodniczącej Rady Gminy i Radnym Gminy Walim, Pani Beacie Nowaczyk – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół,  Państwu Monice Kaszubie i Wojciechowi Kaim oraz Rodzicom uczniów klasy I za docenienie ich  codziennego trudu i zaangażowania w rozwój uczniów i szkoły.

print