Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów

Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów

31.03.2021
print

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.

Przypominamy, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) nałożono na kierowników urzędów samorządowych oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne obowiązek polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Do decyzji kierownika danej jednostki lub urzędu pozostawiono, które zadania będą wykonywane stacjonarnie. Może on wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej (§ 22 rozporządzenia).

W związku  z powyższym przypominamy zasady pracy Urzędu Gminy w Walimiu:

Urząd Gminy w Walimiu  do 9 kwietnia 2021 r.  włącznie, przechodzi na pracę zdalną.

Zachęcamy wszystkich do elektronicznego załatwiania spraw.  Prosimy o składanie wniosków e-mailem na adres urzad@walim.plkancelaria@walim.pl  lub pocztą tradycyjną. Osoby będące w posiadaniu podpisu elektronicznego, zachęcamy do korzystania  z systemu e-puap.  Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Walimiu będą dostępni pod numerami telefonów:

Kontakt – pracownicy Urzędu Gminy Walim 

UWAGA!
Tylko w pilnych sprawach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z odpowiedzialnym za prowadzoną sprawę pracownikiem,  można  zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00.

 

print