Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027

03.02.2020
print

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji  do dokumentu oraz:

  • rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów i działań strategicznych gminy,
  • zapoznanie społeczeństwa z projektem oraz przedstawienie zawartych w nim założeń.

Uwagi i propozycje do projektu można zgłaszać na załączonym Formularzu do 14 lutego 2020 r. Formularz należy dostarczyć :

  • do Urzędu Gminy Walim i złożyć w Kancelarii,
  • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim z dopiskiem: „Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027”,
  • przesłać na adres: urzad@walim.pl – temat wiadomości e-mail: „Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027”.
print

Załączniki: