Kto jest kim w Urzędzie Gminy?

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
Pokój Nr 1
tel. 74 8494 340
e-mail: wojt@walim.pl

Sekretarz Gminy
Aleksandra Ignaszak
Pokój Nr 11
tel. 74 8494343
e-mail: sekretarz@walim.pl

Skarbnik Gminy
Małgorzata Senator
Pokój Nr 3
tel. 74 8494 340
e-mail: skarbnik@walim.pl

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i windykacji
Paulina Kolasa
Pokój Nr 1
tel. 74 8494 340
e-mail: rada@walim.pl

Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
Renata Świerszczak
Pokój Nr 1/sekretariat
tel. 74 8494 340
e-mail: urzad@walim.pl

Inspektor ds. organizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Iwona Sudoł
Pokój Nr 13
tel. 74 8494 353

Inspektor ds. gospodarki odpadami
Gabriela Chmiel
Pokój Nr 13
tel. 74 8494 359

Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej
Adriana Zygadło 
Pokój Nr 13
tel. 74 8494 353

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Bożena Kohlschreiber
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 349

Zastępca Skarbnika Gminy
Magdalena Krawczyk
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 354

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Maria Panek
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 354

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Katarzyna Zawistowska
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 354

Podinspektor ds. wymiaru podatków
Małgorzata Lewkin
Pokój Nr 12
tel. 74 8494 352

Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Anna Puszyńska
Pokój Nr 12
tel. 74 8494 352

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
Paweł Antczak
Pokój Nr 14
tel. 74 8494 346

Referent ds. Inwestycji i Transportu
Małgorzata Iskierka
Pokój Nr 7
tel. 74 8494 350

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi
Bogumiła Kruk
Pokój Nr 7
tel. 74 8494 350

Inspektor ds. budownictwa,  planowania i zagospodarowania przestrzennego

Robert Turcza

Pokój Nr 8
tel. 74 8494 357

Podinspektor ds. drogownictwa
Bartosz Kocjan
Pokój Nr 8
tel. 74 8494 351
e-mail: drogi@walim.pl

Inspektor ds. Kontroli zarządczej i  zamówień publicznych
Justyna Kłos
Pokój Nr 8
tel. 74 8494 351
e-mail: przetargi@walim.pl

Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Anna Wesołowska
Pokój Nr 5
tel. 74 8494 347

Inspektor – informatyk
Roman Sidor
Pokój Nr 6
tel. 74 8494 348

Kancelaria
Ewelina Firlej

Pokój Nr 4
74 8494 358
e-mail:
kancelaria@walim.pl

Inspektor ds. promocji
Anna Młynarczyk
Pokój Nr 9
74 8494 345
e-mail:
promocja@walim.pl

Rzemieślnik wykwalifikowany, kierowca samochodu ciężarowego
Grzegorz Nowak
tel. 74 8494 340

Rzemieślnik wykwalifikowany
Leszek Malinowski
Jacek Strzała