Miejscowości Gminy Walim – Jugowice

Miejscowości Gminy Walim – Jugowice

09.08.2021
print

Zapraszamy do Gminy Walim, położonej w Górach Sowich. To miejsce pełne tajemnic, atrakcji turystycznych i czarownych widoków. Tu znajdziesz piękno matki natury, tu będziesz stąpać po średniowiecznych zakątkach Zamku Grodno, tu wejdziesz w głąb Ziemi, aby prześledzić nierozpoznane poniemieckie Sztolnie Walimskie, tu …, tu na pewno odpoczniesz. To idealne miejsce do uprawiania całorocznej turystyki i aktywnego wypoczynku.
Zachęcamy do poznania historii naszych miejscowości i atrakcji.  Poznajcie miejscowość Jugowice.

Jugowice to duża wieś łańcuchowa rozciągająca wzdłuż  malowniczej doliny rzeki Bystrzycy, pomiędzy Górami Sowimi i Wałbrzyskimi, leżąca na wysokości 370-400 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o Jugowicach pochodzą z końca XIII wieku, kiedy jako wieś leśno-rolnicza wchodziła w skład dóbr Zamku Grodno. W późniejszych wiekach rozwinęło się tu tkactwo chałupnicze.  W 1786 roku w miejscowości były: szkoła ewangelicka, dwa młyny wodne i bielnik oraz 25 warsztatów tkackich. W 1825 roku we wsi, posiadającej wtedy status wolnego sołectwa, było: 69 domów, szpital, trzy bielniki i dwa magle, w roku 1840 doszły do tego trzy młyny wodne.
Pod koniec  XIX wieku, po upadku tkactwa chałupniczego, w Jugowicach, leżących blisko Jeziora Bystrzyckiego, nastąpił rozwój turystyki.  Duży wpływ na tę koniunkturę  miało wybudowanie  na początku XX wieku  linii kolejowej ze  Świdnicy do Jedliny Zdój oraz elektrycznej tzw. Kolei Walimskiej. Tak zorganizowany transport cieszył się dużym powodzeniem u turystów,  ponieważ  połączył Wrocław, Świdnicę i Wałbrzych z centrum Gór Sowich.
Obecnie trwają prace na trasie kolejowej nr 285, łączącej Świdnicę z Jedliną Zdrojem przez Zagórze Śląskie i Jugowice. Projekt finansowany jest z RPO Województwa Dolnośląskiego. Linia ta uznawana jest za  jedną z najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce. Nieczynna od kilkunastu lat, jednotorowa linia 285, biegnie wzdłuż rzeki Bystrzycy. Na odcinku 22 km wznosi się o ponad 200 m. W trakcie remontu odbudowanych zostanie ponad 110 obiektów inżynieryjnych, w tym 5 znacznych wiaduktów o długości 50- 150 m. Warto podkreślić, że wiadukty kolejowe na tej trasie uznane są za zabytki. W ramach prac przewidziano budowę nowych urządzeń sterowania ruchem pociągów, odtworzone zostaną przystanki, przy czym powstaną dwa nowe – w Burkatowie oraz przystanek Jedlina Centrum. Przygotowując się na uruchomienie zabytkowej linii 285,  gmina Walim odrestaurowała zabytkowy budynek dworca w Jugowicach.
Jugowice, tak jak wszystkie miejscowości Gminy Walim, mogą pochwalić się wieloma zabytkami. Wśród nich najważniejszym jest dzwonnica cmentarna, powstała w 1828r. Znajduje się przy cmentarzu parafialnym w Jugowicach, ul. Brata Alberta. Odznacza się słupową konstrukcją nakrytą namiotowym dachem. Obudowana jest ceglanym obejściem. Od strony cmentarza dzwonnica ma otwartą wnękę, w której to znajduje się ołtarz.
W związku z tym, iż w Jugowicach znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, to właśnie tu zaczyna się czarny Szlak Martyrologii, prowadzący przez Kolce do Głuszycy. Z Jugowic Górnych prowadzi droga do podziemnych sztolni kompleksu RIESE –  „Włodarz”, a także szlaki turystyczne na Wielką i Małą Sowę oraz inne atrakcyjne miejsca w Górach Sowich i Wałbrzyskich.

print