Nagroda dla wstęgowej kładki w Zagórzu Śląskim.

Nagroda dla wstęgowej kładki w Zagórzu Śląskim.

10.01.2020
print

Wstęgowa kładka dla pieszych przez Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając w XI edycji Konkursu im. M. Wolffa, organizowanego przez magazyn „Mosty”. Nagroda powędrowała do projektanta  – Zespołu Badawczo-Projektowego MOSTY-WROCŁAW s.c. oraz  wykonawcy – firmy STRABAG Sp. z o.o. Jury podkreśliło nowoczesne, ciekawe i efektowne rozwiązania, a także dobre wpisanie inwestycji w teren i jej naturalną kolorystykę.  Konkurs jest organizowany od 2009 r. Jego celem jest promowanie polskiej myśli projektowej i obiektów najbardziej znaczących i wyróżniających się w danym roku. Nagradzane obiekty zachwycają formą i wzbogacają krajobraz. Twórcy za każdym razem udowadniają, że mosty to nie tylko nowoczesne wytwory techniki, ale też obiekty estetyczne i upiększające polskie krajobrazy.

Przypomnijmy:

Nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim,  w Gminie Walim, w dniu 13 sierpnia  2019 r., została otwarta wisząca kładka, łącząca brzegi jeziora. To kolejna atrakcja Krainy Sowiogórskich Tajemnic, a zarazem waży element komunikacji pieszo – rowerowej, przez który przebiega czerwony szlak PTTK. Powstała ona jako jedna z trzech części projektu pn.  „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Nie lada atrakcję stanowi  wyposażenie kładki. W balustradach zamontowano iluminację kładki taśmami ledowymi o zmieniających się barwach – efekt jest widowiskowy i przyciąga wielu turystów po zmroku. Ustawiona luneta, pozwala podziwiać piękne krajobrazy, okalające malowniczo położone Jezioro Bystrzyckie oraz wynurzający się z Góry Choina Zamek Grodno,  Ławki,  posadowione w najszerszych miejscach, zachęcą do odpoczynku, nie tylko pięknym widokiem, ale także multimedialnym wyposażeniem W ławkach zamontowano urządzenia umożliwiające odtwarzanie efektów dźwiękowych, tj. odgłosy ptaków i szumu wody, zapowiedziane wcześniej przez lektora. Kładka, posadowiona na   miejscu  dawnego mostu wiszącego,  to dwuprzęsłowa konstrukcja wstęgowa o rozpiętości przęseł  od 22,00  do  80,00 metrów i całkowitej długości  prawie 126 metrów.   Pomost, o wysokości konstrukcyjnej 0,32 metra  i szerokości podstawowej 2,40 metra, zwiększającej się  do  4,90 metra  w miejscach platform widokowych,  został wykonany z 49 prefabrykowanych elementów żelbetowych. Długość modularna elementu to  2 m, a  kształt dostosowano do szerokości, uwzględniając lokalne poszerzenia kładki. Masa pojedynczych prefabrykatów wynosi od 1,6 do 3,9 tony. Żelbetowe prefabrykaty pomostu ułożone zostały na 4 linach nośnych. Kładka osadzona jest na dwóch podporach brzegowych oraz jednej pośredniej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020  Nr projektu RPDS.04.04.04-02-0001/18

Całkowity koszt projektu 13.184989,29 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania 7.274.018,40 zł

 

 

print