Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.

03.06.2019
print

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  Departament Spraw Społecznych przy Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przygotował dla Państwa informację, jak unikać błędów przy składaniu ofert o dofinansowanie.

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wszystkie wymagania dotyczące oferty wymienione zawsze są w ogłoszeniu konkursowym. Wielokrotnie bardzo ciekawe projekty odrzucane są z przyczyn formalnych, gdyż organizacje nie dopełniły wszystkich stawianych wymogów formalnych.

Uniknięcie błędów formalnych i merytorycznych zwiększa szanse na przyznania dotacji na realizację projektów ogłaszanych w ramach zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Najczęściej popełniane błędy-UMWD_

print