Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

16.03.2021
print

Od 1 kwietnia 2021r. rozpocznie się  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który przeprowadzany jest co 10 lat dla celów statystyki publicznej, który będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Formularz zostanie udostępniony  na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

UWAGA! Spis jest powszechny i obowiązkowy. Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie RP w dniu 31 marca 2021r. podlegają spisowi. Samospisu dokonują osoby pełnoletnie, uwzględniając dzieci pozostające pod ich opieką w miejscu zamieszkania.

Osoby, które mają problem z samospisem z przyczyn technicznych, będą mogły to uczynić w Urzędzie Gminy w Walimiu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.  W przypadku trudności z dotarciem do punktu spisowego, drugą metodą będzie spis przez infolinię.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego bądź nie dokonana spisu przez infolinię) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Na stronie  https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ można zapoznać się z pytaniami, jakie będzie zawierać formularz spisowy.

Wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi  pozwoli na sprawne dokonanie samopisu lub spisu telefonicznego.

print