Niedźwiedzica – poznajmy kolejną miejscowość Gminy Walim

Niedźwiedzica – poznajmy kolejną miejscowość Gminy Walim

22.09.2021
print

Zapraszamy do Gminy Walim, położonej w Górach Sowich. To miejsce pełne tajemnic, atrakcji turystycznych i czarownych widoków. Tu znajdziesz piękno matki natury, tu będziesz stąpać po średniowiecznych zakątkach Zamku Grodno, tu wejdziesz w głąb Ziemi, aby prześledzić nierozpoznane poniemieckie Sztolnie Walimskie, tu …, tu na pewno odpoczniesz.

Niedźwiedzica

Na wschodnich stokach Gór Czarnych znajdziemy jedną z najbardziej malowniczo położonych miejscowości w tej części Sudetów. Niedźwiedzica, bo o niej tu mowa, to niewielka wieś rolnicza, usytuowana na wysokości około 550 m n.p.m. To stąd zobaczymy najpiękniejsze widoki na Wielką Sowę czy  Zamek Grodno, a przy dobrej widoczności Ślężę, bardzo dobrze widać też Świdnicę.  Ze szczytu Niedźwiedzicy widoczna jest Jedlina Zdrój, Głuszyca i okoliczne wzniesienia.
Pierwszą wzmiankę o Niedźwiedzicy datuje się na 1305 r. W księdze uposażeń biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbnów, zapisano ją jako Bertoldi villa. Jak wynika z zachowanego zapisu, cała wieś miała obowiązek wnoszenia na rzecz biskupa daninę w wysokości 1 grzywny srebra rocznie. Miejscowość ta od początku powiązana była z Zamkiem Grodno.
Ta malutka wieś ma bardzo bogatą historię. Przez lata zmieniała się z małej rolniczej osady do jednej z największych wsi tkackich. Wydobywano tu również grafit w kopalni „Marie”. Początki wieku XIX były bardzo pomyślne dla Niedźwiedzicy.  Było tu 98 domów, dwór, wolne sołectwo, kościół, a także bielnik, folusz płócienniczy i …przytułek. Była także szkoła, młyn wodny, farbiarnia z drukarnią.  Pod koniec XIX wieku wieś jednak zaczyna się wyludniać, staje się osadą typowo rolniczą, chociaż malowniczo położona trasa z Zagórza Śląskiego do Wałbrzycha i Jedliny Zdrój, jest dużą atrakcją turystyczną.

W Niedźwiedzicy znajdziemy zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja z charakterystyczną strzelistą wieżyczką, w którym, podczas wykonywania badań stratygraficznych w 2014 roku, odkryto ścienne malowidła pochodzące z przełomu XIV i XV wiek. Koło  cmentarza, spotkamy krzyż pokutny datowany na XV- XVI w. Ponadto wiele budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych stanowią zabytki, wpisane do rejestru zabytków. Przez wieś przebiega żółty szlak z Wałbrzycha przez Jedlinę Zdrój, Zagórze Śląskie, Świdnicę, Ślężę do Sobótki.
Ciekawostką jest to, że najpiękniejsze tęcze można zobaczyć tylko w Niedźwiedzicy.

Zdjęcia:

  • UG Walim
  • R. Sidor
print