Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”

04.08.2022
print

Informujemy, że zmieniają się zasady Programu „Czyste Powietrze”.

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego wykonawcy, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodne z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami Programu. Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i będzie dostępne dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Wszelkie informacje, w tym o ogłoszeniu naboru, zamieszczane są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Materiał informacyjny dot. programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie dofinansowania z prefinansowaniem

Pobierz tutaj 

print