Nowe środki pozabudżetowe na remont drogi gminnej.

Nowe środki pozabudżetowe na remont drogi gminnej.

06.09.2019
print

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił listę gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W tym gronie znalazła się również Gmina Walim, otrzymując kwotę 225.775,00 zł na dofinansowanie remontu drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiu. Promesa  została podpisana w dniu 5 września.

Ostatni remont tej drogi przeprowadzony był prawie 15 lat temu. Jest to trudna droga górska,  liczne i ulewne opady deszczu podmyły jej warstwę z betonu  asfaltowego oraz pobocza. Obecnie bardzo zły stan techniczny znacznie utrudnia dojazd do posesji i gospodarstw rolnych, a zniszczone pobocza tworzą niebezpieczeństwo dla mieszkańców poruszających się pieszo.

Droga gminna ul. Słowackiego stanowi drogę dojazdową do obszarów wiejskich i  lokalnych gospodarstw rolnych, ale również łączy się z drogą wojewódzką nr 383,  tworząc swoistego rodzaju obwodnicę.  W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (zatoru drogowego) zapewnia objazd dla korzystających z drogi wojewódzkiej. Dodatkowo stanowi jedyną drogę dojazdową do okolicznych zabudowań.

Wykonanie remontu drogi gminnej wraz z odwodnieniem odbywać się będzie w technologii „zaprojektuj i wybuduj” W trakcie prac zostanie  sfrezowana istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego, częściowej wymianie poddana zostanie podbudowa z kruszywa kamiennego, wyremontowana zostanie  kanalizacja deszczowa oraz inne urządzenia odwodnienia drogi. Roboty budowlane będą obejmować również wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm) oraz remont istniejących zjazdów na posesje.

print