Nowe zasady odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Walim

Nowe zasady odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Walim

15.12.2020
print

Informujemy, że z dniem 31.12.2020 roku na terenie gminy zostaną zlikwidowane gniazda przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych.
Od dnia 01.01.2021 roku mieszkańcy Gminy Walim będą zobowiązani zbierać odpady wszystkich frakcji na nieruchomości. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane i pojemnik na odpady bio. Pozostałe frakcje odpadów, czyli plastik i metale, papier, szkło, będą zbierane do kolorowych worków, które dostarczy firma odbierająca odpady. Odpady do worków będą zbierać mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i budynków, w których znajduje się do trzech wydzielonych lokali mieszkalnych. Pozostałe budynki (cztero lub więcej lokalowe) zostaną wyposażone przez firmę odbierającą odpady komunalne w dodatkowe pojemniki przeznaczone na frakcje odpadów: plastik i metal, szkło, papier.

Na stronie www.walim.pl  i FB Kraina Sowiogórskich Tajemnic będziemy Państwu na bieżąco przedstawiać nowe zasady odbierania odpadów komunalnych, przypominać zasady prawidłowej segregacji  oraz umieścimy do pobrania harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok.

Pamiętajmy, recykling zaczyna się w domu!

 

print