Od 8 listopada  nowe dowody osobiste bardziej bezpieczne.

Od 8 listopada nowe dowody osobiste bardziej bezpieczne.

27.10.2021
print

Informujemy, że 5 listopada 2021 r. od godz. 12.00 we wszystkich urzędach w Polsce zostanie całkowicie zablokowany dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego, o wcześniejszą wizytę w Urzędzie Gminy Walim.

Zmiana ta związana jest z tym, iż 7 listopada zostaną wdrożone nowe dowody osobiste. Nowe wnioski o ich wydanie będzie można składać od 8 listopada, ale tylko osobiście w urzędzie. Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy,  które znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Natomiast, jeżeli pobranie odcisków palców jest chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy dowód wydany będzie bez odcisków palców z terminem ważności 12 miesięcy.

Po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

print