Odpady BIO- co wrzucamy do brązowego pojemnika.

Odpady BIO- co wrzucamy do brązowego pojemnika.

13.04.2021
print

Brązowy pojemnik jest przeznaczony na odpady biodegradowalne. Mówiąc prościej, powinny tam trafiać odpadki organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi. A zatem, do pojemnika na bio wrzucamy: warzywne i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego. Produktów odzwierzęcych (oprócz skorupek jaj) nie należy wrzucać do brązowego pojemnika. Podobnie jak odchodów domowych zwierząt, popiołów, a także części roślin zanieczyszczonych ziemią, żwirem lub kamieniami. Nie wrzucamy również resztek jedzenia i popsutych artykułów spożywczych.

Dużym problemem jest to, że bardzo często odpadki bio są przez mieszkańców wyrzucane w zwykłych foliowych workach. Odpady BIO „zanieczyszczone” folią nie nadają się do kompostowania. Aby obierki nadawały się do poprawnego przetworzenia, mieszkańcy muszą je pakować do worków kompostowalnych. Z tym, że uwaga: nie wszystkie opakowania oznaczone jako teoretycznie kompostowalne, w praktyce się kompostują w kompostowniach przemysłowych! O kompostowalności tworzywa świadczy odpowiedni certyfikat – znak roślinki. Najlepiej resztki kuchenne wyrzucać luzem,  można również pakować je do papierowych torebek lub do szarej gazety.

Wyrzucanie odpadów w nieodpowiednich opakowaniach lub domieszka innych odpadów, nie nadających się do kompostowania w pojemniku brązowym, dyskwalifikuje bioodpady, tzn. taki surowiec nie będzie nadawał się do kompostowania i zostanie potraktowany jako odpady zmieszane. Nie zostanie również odebrany w terminie odbioru odpadów bio.

Jeśli mamy wątpliwości czy dany odpad jest bioodpadem czy też nie, lepiej wrzućmy go do pojemnika na odpady zmieszane.

Prosimy nie wrzucać do pojemników brązowych:

 • surowego mięsa;
 • resztek nieroślinnych, takich jak tłuszcz, nabiał;
 • padliny;
 • drewna poremontowego;
 • kości;
 • pieluch jednorazowych;
 • kartonów po mleku, soku;
 • odchodów zwierzęcych;
 • niedopałków z papierosów;
 • trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt, piasku i sorbentu dla kotów.

W naszych gospodarstwach domowych bioodpadami są:

 • obierki z jarzyn i owoców;
 • fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi;
 • resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego;
 • skorupki jajek
 • liście;
 • trawa;
 • zwiędłe rośliny;
 • drobne gałązki.

 

W roku 2021 Gmina Walim nie będzie organizować dodatkowego odbioru odpadów zielonych w workach z terenu nieruchomości. Proszę nie wystawiać dodatkowych worków z odpadami zielonymi. Dodatkowe odpady zielone powstające na nieruchomości zbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującym sie w Jugowicach przy Dworcu PKP. Gmina dysponuje  specjalnymi kompostowanymi workami na takie odpady, z których można korzystać w ramach wnoszonej opłaty za odpady komunalne.

print