OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

10.01.2020
print

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY, że 21 stycznia 2020 roku o godz. 1400 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, przy ul. Kościuszki 2 odbędzie się XIV. Sesja Rady Gminy Walim
W porządku obrad znajduje się:
1. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
3. Sprawozdania komisji Rady Gminy z pracy w 2019 roku.
4. Podjęcie ośmiu Uchwał Rady Gminy Walim w tym przyjęcie planów pracy Rady i jej komisji na rok 2020.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

print