Ogłoszenie

Ogłoszenie

18.02.2020
print

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,
że 25 lutego 2020 roku o godz. 1400 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, przy ul. Kościuszki 2 odbędzie się XV.  Sesja Rady Gminy Walim.
W porządku obrad znajduje się:
– Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
– Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
– Informacja dot. stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i planowanych remontach w/w dróg na terenie gminy Walim.
– Informacja dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Walim.
– Podjęcie Uchwał Rady Gminy Walim. siedmiu
– Interpelacje i zapytania radnych.
– Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

print