Ogłoszenie

Ogłoszenie

14.01.2021
print

Wójt gminy Walim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Szczegóły konkursu oraz potrzebne dokumenty  znajdują się na stronie http://bip.walim.pl/?a=6336

print