Ogłoszenie o XIII.  Sesji Rady Gminy

Ogłoszenie o XIII. Sesji Rady Gminy

02.12.2019
print

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY, że 17 grudnia 2019 roku o godz. 14.00, w Świetlicy Wiejskiej w Zagórzu Śląskim przy ul. Głównej 10, odbędzie się XIII. Sesja Rady Gminy Walim.
W porządku obrad znajduje się:
1.  Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
2.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
3. Podjęcie ośmiu Uchwał Rady Gminy Walim w tym uchwalenie budżetu Gminy Walim na 2020 r. oraz uchwalenie programów przeciwdziałania problemom alkoholowym i przeciwdziałania problemom narkomanii.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

print