Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Zagórzu Śląskim

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Zagórzu Śląskim

29.12.2021
print

Wójt Gminy Walim zwołuje Zebranie Wiejskie w sołectwie Zagórze Śląskie w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej.
Zebranie odbędzie się  w dniu 18 stycznia 2022 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej.

Tematyka zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wskazanie przewodniczącego zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej.
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
 5. Sporządzenie protokołu z wyboru Sołtysa.
 6. Ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wyniku głosowania w wyborach Sołtysa.
 7. Przeprowadzenie wyborów członka Rady Sołeckiej.
 8. Sporządzenie protokołu z wyboru członka Rady Sołeckiej.
 9. Ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wyniku głosowania w wyborach członka Rady Sołeckiej.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie obrad zebrania.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców do licznego udziału w zebraniu.

 

Uwaga:

Jeżeli zebranie wiejskie nie dojdzie do skutku w ogłoszonym terminie, ogłasza się drugi termin w tym samym dniu
i miejscu o godz. 17.15.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Walim

                                                                                                                    Adam Hausman

print