Ogłoszenie – VII.  Sesja rady Gminy

Ogłoszenie – VII. Sesja rady Gminy

03.06.2019
print

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY, że 18 czerwca 2019 roku o godz. 1200 w Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim odbędzie się VII. Sesja Rady Gminy Walim.

W porządku obrad znajduje się:

  • Prezentacja Wójta Gminy Walim o zamku Grodno.
  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Debata nad raportem o stanie gminy.
  • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2018.
  • Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  • Podjęcie dziesięciu Uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

print