Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20.11.2020
print

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie” Paulo Coelho

To ważne święto obchodzone jest corocznie 20 listopada.  Ustanowione zostało z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu zorganizowała z tej okazji konkurs nt.:”PRAWA DZIECKA”.  Zadanie, w dobie zdalnego nauczania nie było łatwe.  W konkursie udział wzięło 5 osób,  wszystkie zostały nagrodzone! Gratulujemy.

W tym szczególnym dniu przypominamy, że dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

 

 

print