OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

28.12.2021
print

Wójt Gminy Walim ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku oraz nabór do komisji konkursowej.

Szczegóły ogłoszenia pod linkiem

http://bip.walim.pl/?a=6604

print