Pokażmy nasze wielkie serca

Pokażmy nasze wielkie serca

17.03.2020
print

Osoby starsze – samotne, niepełnosprawne, które nie zostały poddane kwarantannie administracyjnej,  nieposiadające relacji sąsiedzkich i których bliscy zamieszkują poza terenem gminy Walim i nie są w stanie utrzymywać stałego kontaktu i stałej pomocy dla swoich starszych krewnych, mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w zrobieniu podstawowych zakupów, odbioru leków z apteki i wsparcia w kontakcie z innymi urzędami w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki dla seniora.  Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -10.00 można zgłaszać swoje potrzeby pod numerem telefonu:      74 8457 650.   Wszelkie ustalenia dokonane zostaną telefonicznie z zainteresowanym.

Zachęcamy również mieszkańców, ludzi dobrej woli do świadczenia samopomocy sąsiedzkiej dla osób starszych, niesamodzielnych. Osoby chętne do świadczenia pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu – 748457650
Korzystając z okazji, apelujemy do naszych mieszkańców o zachowanie wstrzemięźliwości  w wychodzeniu z domu,   w szczególności w duże skupiska ludzkie i unikanie niepotrzebnych kontaktów towarzyskich.

print