„Posiłek w szkole i w domu”

„Posiłek w szkole i w domu”

14.08.2019
print

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że 4 września 2019 r. rozpoczyna się realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o objęcie pomocą w formie dożywiania w szkołach, można składać w siedzibie OPS Walim od sierpnia br.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – np. wnioski składane w sierpniu/ dochód wypłacony w miesiącu lipcu (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja renty, emerytury);
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
print