Poznaj miejscowości Gminy Walim –  zapraszamy do Dziećmorowic

Poznaj miejscowości Gminy Walim – zapraszamy do Dziećmorowic

22.07.2021
print

Zapraszamy do Gminy Walim, położonej w Górach Sowich. To miejsce pełne tajemnic, atrakcji turystycznych i czarownych widoków. Tu znajdziesz piękno matki natury, tu będziesz stąpać po średniowiecznych zakątkach Zamku Grodno, tu wejdziesz w głąb Ziemi, aby prześledzić nierozpoznane poniemieckie Sztolnie Walimskie, tu …, tu na pewno odpoczniesz.
A atrakcji w Gminie Walim nie brakuje.

Dziećmorowice, to druga pod względem wielkości, wieś w Gminie Walim.  Do wioski terytorialnie należą 3 integralne części wsi  – Stary Julianów, Nowy Julianów i Nowa Wieś.
Początki Dziećmorowic nie są dobrze udokumentowane. Na podstawie nazwy można przyjąć, że założycielem był niejaki Ditmar, a więc mogła to być osada kolonizatorów niemieckich. Prawdopodobnie od samego początku Dziećmorowice wchodziły w obręb majątku zamku Grodno. Na przełomie XIV i XV wieku w Dziećmorowicach zaczęto wydobywać rudę srebra i ołowiu. W drugiej połowie XVI wieku we wsi działały co najmniej 3 kopalnie, a wydobycie było opłacalne, ponieważ zawartość srebra w rudach była stosunkowo wysoka. Tendencja taka nie utrzymała się jednak długo. Biorąc pod uwagę, że roboty niszczyły pola okolicznym chłopom, dość  szybko też wyczerpywały się złoża, do tego  doszły walki podczas  wojny 30- letniej – wszystko to  doprowadziło do upadku kopalni.
XVIII  wiek to czas, w którym w Dziećmorowicach zaczyna się era tkactwa. Wieś rozrasta się, rozwija się tkactwo chałupnicze, a w XIX wieku jest to już duży ośrodek tkacki. W tym czasie w Dziećmorowicach były 103 warsztaty bawełniane i 112 lnianych. Do Dziećmorowic należała Nowa Wioska z 11 domami i Stary Julianów z 12 domami.  Tutejsza parafia ewangelicka, w 1840 roku,  obejmowała znaczny obszar – po Myślęcin, Modliszów i Pogorzałę na północy oraz Poniatów Górny na północnym zachodzie i Niedźwiedzicę na południowym wschodzie. Natomiast do parafii katolickiej należało 60 morgów ziemi i obejmowała ona jeszcze większy obszar z Kozicami, Podlesiem i Glinnem, a także kościół  filialny w Niedźwiedzicy, a nawet Bojanice i Makowice pod Świdnicą. Do tutejszej szkoły katolickiej uczęszczały dzieci z pobliskiej Rusinowej i Kozic oraz z miejscowego  sierocińca.
Po 1945 roku miejscowość nadal funkcjonowała jako wieś rolnicza, ale zawsze sporą grupę mieszkańców stanowili górnicy, bowiem bliskość Wałbrzycha pomogła w zachowaniu górniczych tradycji Dziećmorowic. Dziś Dziećmorowice są szybko rozwijającą się miejscowością. Bliskość Wałbrzycha jak i atrakcyjne położenie sprawiło, że w ostatnich latach powstało tu wiele nowych domów, a Gmina Walim wzbogaciła się o nowych mieszkańców.

print