Prosimy o wypełnienie ankiety potrzebnej do stworzenia strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Prosimy o wypełnienie ankiety potrzebnej do stworzenia strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

15.06.2022
print

Zapraszamy podmioty publiczne i  prywatne, osoby fizyczne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do wypełnienia ankiety, która będzie pomocna w określeniu silnych, słabych stron, szans i zagrożeń oraz zostanie  wykorzystana w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (Strategia ZIT AW).

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 24.06.2022 r.  Link do ankiety https://swotzitaw.webankieta.pl/

print