Regulamin świadczenia usług dla użytkowników aplikacji mobilnej e-Walim

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji mobilnej e-Walim
 • Gmina Walim zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia usług w odrębnych regulaminach.
 • Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej http://walim.pl/regulamin-e-walim/
 • Aplikacja e-Walim jest przeznaczona na urządzenia mobilne oraz dostępne do pobrania przez Użytkowników na platformy Android, iOS oraz Windows Phone.
 • Aplikacja e-Walim służy do informowania Użytkowników o dostępnych atrakcjach turystycznych, wydarzeniach oraz aktualnościach.
 • Aplikacja e-Walim nie zbiera żadnych danych Użytkownika.
 • Aplikacja e-Walim nie przetwarza żadnych danych Użytkownika.
 • Aplikacja e-Walim nie udostępnia żadnych danych Użytkownika.
 • Funkcja aparatu w aplikacji e-Walim wykorzystywana jest wyłącznie w celu skanowania kodu kreskowego atrakcji turystycznych oraz wykonywania zdjęć stanowiących załączniki do zgłoszeń.
 • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Gmina Walim poinformuje o tym Użytkowników na stronie http://walim.pl/regulamin-e-walim/
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Gminę Walim, ale nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia.