Remont ulicy Słowackiego w Walimiu

Remont ulicy Słowackiego w Walimiu

26.11.2019
print

Rozpoczęły się prace remontowe drogi gminnej – ulica Słowackiego w Walimiu. Została już sfrezowana nawierzchnia z masy asfaltowej, trwają prace  remontowe przy kanalizacji deszczowej oraz budowie  odwodnienia drogi.  W trakcie realizacji inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa . Na remont drogi, Gmina Walim pozyskała środki zewnętrzne  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na kwotę 225.775,00 zł. Przewidywany koszt inwestycji to kwota ponad 612 tys. zł, różnica zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Walim.
W związku z utrudnieniami z powodu prowadzonego remontu, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.                                                                                                                          

print