Roczny Program Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi

Roczny Program Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi

31.08.2020
print

Wójt Gminy Walim zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

Zarządzenie 129/2020 >>

print