Ruszył Narodowy Spis Powszechny

Ruszył Narodowy Spis Powszechny

01.04.2021
print

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Wszyscy mamy obowiązek się spisać.  Przypominamy więc, że:

  1. Podstawową metodą realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie samospis internetowy .

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Aby zalogować się do kwestionariusza trzeba wejść na stronę https://spis.gov.pl/.Metoda internetowa polegać będzie na zalogowaniu się w aplikacji jedną z wybranych metod:

  • Profil Zaufany
  • E-dowód
  • Logowanie przy użyciu numeru PESEL
  • Logowanie przy użyciu unikalnego kodu mieszkania otrzymanego w liście od Głównego Urzędu Statystycznego
  1. W przypadku niemożności dokonania samospisu, organizatorzy dopuszczają możliwość zastosowania metod alternatywnych:
  • Wywiad telefoniczny
  • Wywiad bezpośredni

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Informujemy również, że do wszystkich gospodarstw domowych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wystosował  pismo  (zobacz), w którym zawarte są podstawowe informacje o spisie. Pismo powinno otrzymać każde gospodarstwo domowe.

Pamiętajmy – spis jest obowiązkowy!

print